Najčastejšie otázky

O koľkej môžem dieťa do tábora priviesť a kedy ho môžem vyzdvihnúť?

Denný tábor má program od 8:00 – 16:00. Príchod je 7:30 – 8:00, odchod 16:00 – 16:30. V prípade, že dieťa odchádza z tábora domov bez sprievodu dospelej osoby, alebo v sprievode inej osoby ako zákonného zástupcu uvedeného v online prihláške, rodič o tom v deň nástupu do tábora predloží písomné potvrdenie.

Akú stravu a pitný režim má dieťa v tábore zabezpečenú?

Strava je poskytnutá 2 x denne formou teplého obeda a tiež  popoludňajšieho drobného občerstvenia (ovocie a/alebo pečivo, koláč). Pre deti je zabezpečený celý deň aj pitný režim (na výber je stolová voda, minerálka, citronáda, limonáda). Strava aj pitný režim sú zahrnuté v cene tábora. Odporúčame deťom zabaliť primerané množstvo desiaty tak, aby dieťa nebolo už pred obedom do sýta najedené sladkosťami atď. Ak má dieťa alergie alebo špeciálnu diétu, je potrebné všetky informácie uviesť v online prihláške.

Čo je potrebné priniesť v deň nástupu do tábora?

Do tábora dieťaťu zabaľte

  • fotokópiu zdravotného preukazu poistenca (nutné odovzdať v deň nástupu do tábora),
  • prezúvky,
  • desiatu,
  • fľašu na vodu (na vychádzky),
  • pokrývku hlavy chrániacu pred slnečným žiarením,
  • tričko alebo zásteru na maľovanie (ideálne staré tričko pre dospelých – ak budeme pracovať aj s farbami, môže sa stať, že niečo dieťaťu kvapne vedľa, tak aby sme oblečenie ochránili. V každom prípade oblečte deti tak, že idú v prvom rade tvoriť a zabávať saJ. Tričko na maľovanie zostáva celý týždeň v priestoroch tábora).

Zdravie a bezpečnosť detí je na prvom mieste. V súvislosti s opatreniami s COVID-19 je potrebné priniesť:

  • ochranné rúško – 2 ks

Vyhlásenie o bezinfekčnosti budete podpisovať v deň nástupu do tábora, aktuálne tlačivo zabezpečujeme my. 

Ako dieťa obliecť do tábora?

Prosíme rodičov, aby deti obliekali a obúvali vhodne vzhľadom na počasie a športové aktivity. Odporúčame pevnú obuv, v teple športové  sandále pevne držiace chodidlo (nie remienkové sandáliky, šľapky a pod.)   Odporúčame zabaliť aj vetrovku s dlhými rukávmi pre prípad ochladenia – môže zostať  celý týždeň v priestoroch tábora. Nakoľko je v letnom období zvýšená aktivita kliešťov a deti sa budú hrať aj na tráve, odporúčame deťom zabezpečiť vhodnú ochranu (napr. ráno použiť sprej proti kliešťom) a po príchode domov dieťa skontrolovať.

Môže si dieťa do tábora zobrať aj mobil alebo tablet?

Nie je vhodné, aby si dieťa do tábora prinieslo tablet či cenné veci a peniaze, ako organizátor tábora za ne neručíme. Mobily tiež neodporúčame, prípadne ich deti majú uložené v taške – komunikáciu počas tábora vieme zabezpečiť aj cez nás, pre deti máme pripravený zaujímavý celodenný program a hranie sa s telefónom či tabletom veru v programe nemáme.

Čo ak moje dieťa ochorie pred nástupom do tábora?

V prípade, ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo prestane čerpať služby tábora zo zdravotného dôvodu, zákonný zástupca dieťaťa musí doručiť potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore osobne alebo emailom na adresu funtasia@funtasia.sk.  V tomto prípade má zákonný zástupca nárok na vyúčtovanie alikvotnej časti sumy uhradenej za tábor. Organizátor má právo na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy v tábore. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vrátenie peňazí nevzniká. V prípade, že sa dieťa nebude môcť zúčastniť niektorého dňa v tábore, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť deň vopred alebo ráno pred zahájením programu, aby sme nečakali s aktivitami.

Čo ak bude pandémia koronavírusu pokračovať aj v lete a nebude možné denný tábor zorganizovať?

Ak z objektívnych dôvodov, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť a predvídať, nebude možné denný tábor zorganizovať, vrátime Vám zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách  Vás budeme včas informovať.

Musí byť dieťa pred nástupom do tábora testované?

Podľa vyhlášky hlavného hygienika sú PCR testy (nie staršie ako 72 hodín) na denných táboroch pre deti nach 10 rokov vysoko odporúčané, nie však povinné.
Takzvané denné tábory sa budú riadiť podmienkami a protiepidemickými opatreniami, ktoré už v súčasnosti platia pre organizáciu hromadných podujatí a sú jasne stanovené vo vyhláške ÚVZ SR.

Podrobnosti nájdete vo vyhláške ÚVZ SR: https://bit.ly/vyhlaska-tabory

Pre rodičov detí, ktoré sa vrátili pred začatím tábora zo zahraničia, alebo rodičia týchto detí boli v zahraničí, je odporúčané využiť bezplatnú možnosť testovania pre deti, aby sme si všetci mohli tábory vychutnať spolu a bezpečne pre všetkých. Štát hradí 2 PCR testy do mesiaca, tu sa môžete registrovať (vyberte si možnosť “idem do tábora”):

https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php

Všetky potrebné dokumenty o bezinfekčnosti podpisujete v prvý deň pred nástupom do tábora priamo na mieste, budú pripravené.

Veríme, že aj v týchto náročných podmienkach spolu všetko zvládneme:) 

Budú z tábora aj fotky alebo videá? Ako sa k nim dostanem?

Pri objednávaní denného tábora máte možnosť súhlasiť / nesúhlasiť s fotením Vášho dieťaťa pri táborových aktivitách. Ak o fotografie záujem máte, do 7 dní od ukončenia tábora Vám  zašleme na Vašu emailovú adresu link na online úložisko, kde si fotografie môžete stiahnuť. Pozor, čas na stiahnutie je limitovaný, po vypršaní danej lehoty už fotky nebude možné stiahnuť.